Vần A - Ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam

1/5 (1) Bình chọn

Thứ tư, 11/05/2016 06:05

<< Phần trước <<

...

 30. Ăn cháo, đá bát

 

 31. Ăn một bát cháo, chạy ba quãng đồng

 

 32. Ăn bữa giỗ, lỗ bữa cày

 

 33. Ăn cá nhả xương, ăn đường nuốt chậm

 

 34. Ăn cây nào, rào cây nấy

 

 35. Ăn chưa no, lo chưa tới

 

 36. Ăn cơm không rau như nhà giàu chết không nhạc

 

 37. Ăn cơm có canh như tu hành có bạn

 

 38. Ăn cơm mới, nói chuyện cũ

 

 39. Ăn dầm, nằm dề

 

 40. Ăn đi giỗ trước, lội nước theo sau

 

 41. Ăn lắm thì hết miếng ngon

 Nói lắm thì hết lời khôn hóa rồ

 

 42. Ăn đong cho đáng ăn đong

 Lấy chồng cho đáng hình dong con người

 

 43. Ăn được, ngủ được là tiên

 Không ăn không ngủ, mất tiền thêm lo

 

 44. Ăn sao cho được mà mời

 Thương sao cho được vợ người mà thương

 

 45. Ăn tàn ăn mạt, ăn nát cửa nhà

 Con gà nuốt trộng, cá bống nuốt tươi

 

 46. Ăn thì ăn những miếng ngon,

 Làm thì chọn việc cỏn con mà làm.

 

 47. Ăn thì vùa, thua thì chạy

 

 48. Ăn trái nhớ kẻ trồng cây

 Uống nước nhớ người đào giếng

 

 49. Ăn trông nồi, ngồi trông hướng

 

 50. Ầu ơ... Anh về bán đất cây da

 Để khuya em đắp gió Tây lạnh lung

 

 51. Ầu ơ... Bồng bống bông bong

 Lớn lên con phải cố học hành

 Học là học đạo làm người

 Con đừng lêu lổng kẻ cười người chê

 

 52. Ầu ợ.. Cháu ơi cháu ngủ cho lâu

 Mẹ cháu đi cấy đồng sâu chưa về

 Bắt được con trắm con trê

 Tròng cổ mang về bà cháu mình ăn

 

 53. Ầu ơ... Chim quyên lẻ bạn, than thở một mình

 Bây giờ mình lẻ bạn (ơ 1 mình, mình thở than

 

 54. Ầu ơ... Em tôi khát sữa bú tay

 Ai cho bú thép ngày rày mang ơn

 

 55. Ầu ơ... Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng

 Về sông ăn cá về đồng ăn cua

 

 56. Ầu ơ... Má ơi đừng đánh con đau

 Để con hát bội làm đào má coi

 Ầu ơ... Mẹ ơi đừng đánh con đau

 Để con bắt cá hái rau mẹ dung

 Bắt cá, cá lội trên đàng

 Hái rau rau héo, hỏi sao mẹ dùng hả con?...

 

 57. Ầu ơ... Mười hai giờ kiểng đổ nhà thờ

 Sao anh không học đặng nhờ tấm thân?

 

 58. Ầu ơ... Quạ kêu nam đáo nữ phòng

 Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương

 Liệu bề đát được thì đương

 Đừng gầy rồi bỏ thói thường cười chê

 

 59. Ầu ơ... Ví dầu cá bống đánh đu

 Tôm càng hát bội, cá thu cầm chầu

 

 60. Ầu ơ... Ví dầu cá lóc nấu canh

 Bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm

 

 61. Ầu ơ... Ví dầu tình bậu muốn thôi

 Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra

 Bậu ra bậu lấy ông câu

 Bậu câu cá bống chặt đầu kho tiêu

 Kho tiêu kho ớt kho hành

 Kho ba lượng thịt để dành mẹ ăn

 

 62. Ầu ơ... Ví dầu ví dẫu ví dâu

 Ví  qua ví lại ví trâu vô chuồng

 

 63. Anh buồn có chỗ thở than

 Em buồn như ngọn nhang tàn thắp khuya

 

 64. Anh đánh thì em chịu đòn

 Tánh em hoa nguyệt mười con chẳng chừa

 

 65. Anh đã có vợ hay chưa?

 Mà anh ăn nói gió đưa ngọt ngào

 Mẹ già anh ở nơi nao

 Để em tìm vào hầu hạ thay anh

 

 66. Anh đâu phải mê bông quế mà bỏ phế cái bông lài

 Quế thơm ban ngày, lài ngát ban đêm

 

 67. Anh đi ba bữa anh về

 Rừng sâu nước độc anh đừng ở lâu

 

 68. Anh đi đường ấy xa xa

 Để em ôm bóng trăng tà năm canh

 Nước non một gánh chung tình

 Nhớ ai ai có nhớ mình hay chăng

 

 69. Anh đi em một ngó chừng

 Ngó sông sông rộng, ngó rừng rừng sâu

 Anh đi em một ngó chừng

 Ngó trăng trăng lặn, ngó rừng rừng sâu

 

 70. Anh đi, em ở lại nhà

 Hai vai gánh vác mẹ già, con thơ

 Lầm than bao quản muối dưa

  Anh đi, anh liệu chen đua với đời

...

>> Phần tiếp >>

Elina
Đọc Tiếp: Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4

Truyện đọc nhiều nhất

Hát ru

Chuyên Mục