Truyện Trạng Quỳnh: Mừng chúa thắng trận

4/5 (5) Bình chọn

Thứ tư, 17/02/2021 09:02

Chúa Trịnh sau khi tuần du một vùng biên ải miền tây, trở về kinh sư huênh hoang khoe rằng “Quân nó” vừa thua to, và bị quân nhà chúa nửa đêm bất thần phá lũy đánh tốc vào… Phụ họa với nhà chúa, bọn quan nội và lũ nịnh thần đua nhau dâng biểu chúc tụng. Nhân cơ hội này, Quỳnh cũng làm một bài thơ gửi mừng chúa. Thơ rằng: Nửa đêm giờ tí trống canh ba Thoắt tiến lên thành phá lũy ra

 

Một tướng thẳng vào trong cửa hiểm

 

Hai quân đứng núp chực bên hà

Quân ta đổ lộn cùng quân nó

 

Nước nó giao hoà với nước ta

 

Đánh đoạn rút về lau khí giới

 

Tìm nơi vũ khố để can qua.

 

Nghe nói mới đọc qua lần đầu, chúa đắc ý. Nhưng xem kỹ lại, ngẫm nghĩ, nhà chúa bỗng nhăn mặt nói với thị thần: “Trạng lại dùng “Cái ấy” để lõm ta rồi, thế mà tụi bây không đánh hơi thấy à? “.

Elina

Truyện đọc nhiều nhất

Hát ru

Chuyên Mục